Välkommen till Janebbe

Janebbe


Elkonsult & Ljusdesign

GAMLA TULLHUSET

HELSINGBORG


Ny fasadbelysning som tändes upp den 31 oktober 2019


Ett projekt i samarbete med Elteknik i Helsingborg


Beställare: Helsingborg Stad

Elentreprenör. PRENAD

Armaturer i mark: ERCO

LED-lister: LED-LAB

Ny fasadbelysning Rådhuset Helsingborg - Invigd den 24 april 2018Redan 1996 utfördes en belysningsinstallation på Rådhusets torn som fick ett hedersomnämnande av Svenska Ljuspriset. Juryns motivering då lydde:


”Fasadbelysning kan utföras antingen genom att hela byggnaden lyses upp eller med vad som brukas kallas "illumination" - vackra ljuseffekter där karaktäristiska detaljer framhävs. Den här anläggningen är exempel på det senare. Det 65 meter höga tornet i nygotisk stil, belyst med både White SON och lysrör, har gett staden ett riktmärke och ger ännu en dimension åt omgivningen; den vackert belysta Drottninggatan och hamnområdet.”


Åren har gått och denna belysning har nu tjänat ut och när en ny fasadbelysning skulle installeras ville staden att inte bara tornet utan även övriga delar av den vackra byggnaden skulle belysas. Illuminationen av tornet har varit tilltalande men byggnaden innehåller en mängd andra intressanta detaljer som tyvärr försvunnit under dygnets mörka delar men som även de förtjänar att lyftas fram.


Eftersom byggnaden är K-märkt har möjligheterna varit väldigt begränsade. T ex har det bara tillåtits att montera några få armaturer på fasaden och då endast under förutsättning att dessa är i specialfärg och att installationerna är varsamt utförda för att inte synas eller förstöra byggnadens unika tegel-, kalkstens- och granitdetaljer. Det har inte heller varit möjligt att montera nya stolpar eller master och på så vis belysa fasaden.” Att få till en vacker belysning med dessa begränsningar har varit en stor utmaning och en utdragen process där ett flertal idéer, förslag och utföranden har studerats och provbelysningar har genomförts för att verifiera eller förkasta dessa.


Utformningen av belysningen och installationerna har utförts i mycket nära samarbete mellan Helsingborgs stad, ljusdesigner Jan Ebbesson (Janebbe Elkonsult & Ljusdesign), elkonsult Jens Wiberg (Elteknik i Helsingborg), antikvariskt sakkunnig (Maria Sträng) och alla övriga inblandade i projektet. Utan detta nära samarbete hade ett godkännande hos Länsstyrelsen som är en förutsättning för beviljandet av bygglov inte varit möjligt. Installationen av den nya belysningen har utförts av Elbolaget i Helsingborg med engagerade och kunniga montörer.


Byggnaden har behandlats med stor respekt och arbetet har utmynnat i en belysning med fokus på att framhäva Rådhuset, inte att ljusinstallationen i sig skall vara något spektakulärt


Sammantaget ges Rådhuset en ny belysning i en varm ton som fungerar väl ihop med byggnaden och vi hoppas att staden har fått tillbaka”ett riktmärke som ger ännu en dimension åt omgivningen” som ni inte bara är tornet utan hela byggnaden.


Lite fakta:

12 strålkastare som belyser tornet

10 väggarmaturer som belyser fasader

15 markstrålkastare som belyser hörntornen

56 ledlister i fönster på vinden

12 pendelarmaturer på gamla gjutjärnsstolpar

6 mindre strålkastare (på gjutjärnsstolpar) som belyser statyer mm

10 ledinsatser och ledlister i räcken vid huvudentrén.

4 strålkastare som belyser takmålningar i huvudentrén.

5armaturer och ledlister ovan portar


Sammanlagd installerad effekt ca 1 750 W

Effekt vid normal drift ca 1 200W

EN DOFT AV JUL I VINTERLJUS PÅ

HEDENT0ORPS PLANTSKOLA

16-19 November 2017


mer bilder på www.janebbe.camera

JUBILEUMSÄNGLAR - ÄNGELHOLM 500 ÅR

Så fick dom då bli verklighet. Det föddes en idé under Berlin Light festival 2015, änglar och Ängelholm och jubileum, en oslagbar kombination.


Fredagen den 2 december 2016 landade dom på Stortorget i Ängelholm och jag kan med glädje konstatera att dom blev så bra som jag hade hoppats på.


Folk förstår tanken och det många som tar chansen att bli plåtad som ängel.


Jag är så tacksam att jubileumskommittén med Karin Tingstedt i spetsen gillade idén och att den gick att förverkliga.


Stort tack till Sånna smide som hjälpt till med tillverkningen.


Kärleksljus – Torget Ängelholm – 2016-02-08 – 2016-02-21

Utmärkelser


Under min tid    som anställd på JSAB Elkonsult i Helsingborg har jag erhållit följande  utmärkelser i Svenska Ljuspriset  • 2005, Ceremonibyggnaden i Helsingborg, 1:a pris
  • 2003, Sundstorgsgaraget i Helsingborg, Hedersomnämnande
  • 1991, Uppmarschområde Helsingborgs Hamn, Hedersomnämnande

Kontakt


Jan Ebbesson

Janebbe Elkonsult & Ljusdesign

Janebbe Antik & Design

Abborrgränd 28

262 41 Ängelholm


070 - 532 59 88

jan@janebbe.se

STORGATAN ÄNGELHOLM

JULEN 2015


Hittade en text väl värd att fundera över i senaste numret av tidningen FOTO:


God ljussättning handlar inte så mycket om var du sätter ljuset

utan mer om var du placerar skuggorna.

Matthew Rolston


MAGASINET ÄNGELHOLM


Jag medverkar i oktobernumret i en artikel om belysning.


Du som inte får den i brevlådan kan läsa artikeln här


På sidan fyra hittar du mig.


Jill Johnson och Jan Ebbesson i samma tidning, HURRA.