UTMÄRKELSER


2005 - Vinnare av Svenska Ljuspriset

Kv. Ceremoniplatsen i Helsingborg


Juryns Motivering:


Att skapa en religiöst neutral ceremonibyggnad var en utmaning eftersom de möjliga uttrycksmedlen var begränsade. Juryn har uppfattat att projektgruppen löst dessa problem genom att med hjälp av former och belysning åstadkomma en värdig, trösterik, vacker och intressant samlingsal.


Samma tema har låtits avspegla sig även i de övriga utrymmena. Även exteriören av byggnaden får detta tema genom att de upplysta väggdelarn upplevs från utsidan, genom fönstren, inte minst i skymning och i mörker.


Belysningen har en mycket viktig roll och enligt juryn hade byggnadens idé inte varit möjlig utan den. Att dölja ljuskällorna med dolda armaturer eller bakom diffuserade lysande ytor medverkar starkt till att utplåna gränsen mellan byggnad och belysning. Den ljusa färgsättningen gör att de subtila nyansskillnaderna som uppstår på väggar och tak på grund av de olika ljuskällornas egenfärger framstår vackert.


Byggnaden och dess belysning är ett mycket lyckat exempel på hur arkitektonisk utformning och belysning/ljussättning sammansmälts till en vacker och väl fungerande enhet.


Ljusdesigner:

Jan Ebbesson och Jim Andersson JSAB Elkonsult AB, Helsingborg

Dan Rahmqvist, Nilsson & Rahmqvist Arkiterker AB, Helsingborg


Foto

Ulf Celander2003 - Hedersomnämnade Svenska Ljuspriset

Sundstorgsgaraget


Juryns Motivering:

Kommunalfullmäktige beslutade att ett nytt garage under ett omgjort Sundstorg skulle utföras så att det skulle kännas och säkert.Ett garage alla skulle våga använda.


Detta uppdrag har fullföljts på ett mycket skickligt sätt. Garaget känns ljust, vänligt och överblickbart i såväl entréer som på garagevåningarna.


Vad som bland annat bidrar till denna upplevelse är de uppglasade entréerna, de rena yakytorna, den vänliga färgsättningen samt placering och utformning av belysningen.


Även dagsljusintagen i taket på översta våningen känns välgörande. Nattetid återgäldar de garagets ljus till torgets gestaltning.


Ljusdesigner:

Jan Ebbesson, JSAB Elkonsult AB, Helsingborg


Arkitekt:

Sonny Mattsson och Gun Andréasson

Michelsen Arkitekter, Helsingborg


Foto

Jan Ebbesson1991 - Hedersomnämnade Svenska Ljuspriset

Uppmarschområde Helsingborgs Hamn


Juryns Motivering:


"Den genomförda belysningen i Helsingborgs mya hamn fyller högt ställda krav på funktionell belysning.

Belysningsnivåerna - gäller både den horisontella och den vertikala belysningsstyrkan - varierar på ett väl fungerande sätt över hela hamnområdet.."


Ljusdesigner:

Jan Ebbesson, JSAB Elkonsult AB, Helsingborg

Egon Hartwig, Helsingborgs Hamn AB


Tyvärr inga bilder


Kontakt


Jan Ebbesson


Janebbe Elkonsult & Ljusdesign

Abborrgränd 28

262 41 Ängelholm


070 - 532 59 88

jan@janebbe.se